omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Fyra typer av antenner

Alla enheter som kommunicerar i ett trådlöst nätverk har någon form av antenn som skickar och tar emot radiosignalerna.

En antenn som är vald med tanke på hur det trådlösa nätverket ser ut har stor betydelse för styrkan och kvalitén i nätet.

Berätta för dina vänner

Antenner i trådlösa nätverk

Det finns flera olika typer av antenner som kan användas i ett trådlöst nätverk.

De flesta accesspunkter levereras med en rundstrålande antenn som standard. Ibland gör formen och storleken på det trådlösa nätverket att standardantennen inte riktigt räcker till.

Det brukar inte vara speciellt svårt att byta ut antennen på en accesspunkt, brygga eller repeater. Accesspunkten måste naturligtvis antingen ha ett uttag för en extern antenn eller erbjuda möjlighet att byta ut den medföljande antennen.

De flesta accesspunkter och antenner har samma kontakter men det kan ändå vara en god idé att antennen och accesspunkten kommer från samma tillverkare.

Antennen måste även stödja den frekvens som det trådlösa nätverket sänder och tar emot signaler inom. I de flesta WLAN enligt IEEE 802.11 standarderna är frekvensen 2,4 GHz.

Fyra vanligaste typerna av antenner

Antennerna har stor betydelse i ett WLAN. De flesta produkter levereras med en eller flera antenner som standard men det är inte alltid dessa fungerar optimalt i alla WLAN.

Det finns flera olika typer av antenner. Alla olika typerna av antenner är bra på sitt sätt och passar bäst i olika trådlösa nätverk och miljöer.

Valet av antenn påverkar tre viktiga egenskaper, styrka, riktning och polarisation. Styrkan är ett mått på signalernas kraft. Riktning är sträckningen och formen på signalmönstret. Polarisationen är ett mått på hur väl signalerna är koncentrerade, ungefär som en ficklampa.

Rundstrålande antenner

Den här typen av antenn är den vanligaste förekommande och levereras oftast som standard till de flesta accesspunkter.

Rundstrålande antenner är konstruerade för att ge ett signalmönster på 360 grader.

En rundstrålande antenn har oftast formen av en stav och lämpar sig bäst där man har möjlighet att placera sin basstation i mitten av nätverket och där alla enheter i nätverket finns på samma plan, runt basstationen.

Rundstrålande antenner sprider signalen ut från sidorna och kan därför bilda vita fläckar strax över och under antennen där mottagningen kan vara svagare. Därför är en rundstrålande antenn inte att rekommendera om man vill sprida signalen över ex. flera plan i en byggnad.

Riktade eller panelantenner

Riktade antenner finns i flera stilar och med många olika utseende. Till skillnad från en rundstrålande antenn koncentrerar en riktad antenn signalen åt en speciell riktning.

Riktade antenner använder man oftast om accesspunkten är placerad i en av de tänkta kanterna i det trådlösa nätverket.

Parabolantenner

Parabolantenner är i princip en riktad antenn som fokuserar signalmönstret bättre, mot en given punkt.

En parabolantenn använder man oftast om man vill att det trådlösa nätverket ska täcka in ex. flera byggnader. Man använder då två fast monterade parabolantenner, riktade mot varandra.

Cantennas

Cantenna används ofta som ett samlingsnamn för diverse hembyggda antenner (engelska can = burk).

En av de första can-tennerna som byggdes för ett WLAN var byggd på en Pringles chipsburk och därav namnet cantenna.

Principen för en antenn är egentligen inte speciellt komplicerad och man kan relativt enkelt göra sin egen antenn. Däremot ska man vara beredd på att en hemmabyggd antenn givetvis oftast inte kan leva upp till samma nivå som en antenn tillverkad av någon av de större tillverkarna.

Berätta för dina vänner