omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Basstationen, spindeln i nätet

Navet i de flesta trådlösa nätverk är antingen en accesspunkt eller en trådlös router.

Enheter i ett trådlöst nätverk kan mycket väl kommunicera direkt med varandra. Det absolut vanligaste är dock att man använder en central basstation som kan dirigera trafiken på ett mycket bättre sätt.

Basstationen används i regel också för att koppla samman det trådlösa nätverket och ett trådbundet nätverk, exempelvis Internet.

Berätta för dina vänner

Accesspunkt vs. trådlös router

Oftast beskriver man basstationen med namn som accesspunkt, trådlös router eller kanske trådlöst modem. Även om alla dessa tre kan användas är det inte samma sak.

Vad är då skillnaden mellan en accesspunkt och en trådlös router och vilken ska man använda?

Att skilja de båda från varandra är inte alltid helt enkelt. Det finns givetvis ganska tydliga tekniska skillnader dem emellan. På samma gång slår man gärna ihop flera funktioner i samma prylar så att man kan använda en basstation för samtliga roller eller själv välja vilken roll basstationen ska ha. Det blir inte heller enklare av att tillverkare och butiker ibland slarvar med begreppen.

Accesspunkt

Accesspunkten är den enklaste typen av basstation.

En accesspunkt används när det redan finns ett existerande trådbundet nätverk och man vill göra det möjligt att ansluta till detta nätverk trådlöst. Accesspunkten blir en brygga mellan det trådbundna och det trådlösa nätverket.

Accesspunkten förlitar sig på en router eller en gateway i det trådbundna nätverket för dirigera nätverket.

Accesspunkt har funktioner för att kryptera och filtrera den trådlösa trafiken men saknar möjlighet att routa paket och hålla ordning på alla enheter i nätverket.

Accesspunkten öppnar dörren till ”huset” men har inte möjlighet att styra paketen som far och ut ur ”huset” på ett lika bra sätt som en trådlös router kan.

Trådlös router

En trådlös router har fler funktioner och bättre intelligens än en accesspunkt. Därför är en trådlös Router oftast också lite dyrare.

Lite förenklat kan man säga att en trådlös router är en router och en accesspunkt i samma apparat.

Ska man bygga upp ett mindre nätverk, både trådlöst och trådbundet, från grunden och vill ha en maskin som klarar alla funktioner i nätverket är en trådlös router ett bra val. På så sätt slipper man fler prylar än nödvändigt och även administrationen kan bli enklare.

Trådlösa routers är oftast konstruerade för att kunna fungera som ett komplett nav i nätverket. Förutom en DHCP tjänst kan det även finnas en brandvägg och kanske också en bättre NAT tjänst. Dessa tjänster har inte de enklare accesspunkterna.

En trådlös router har också oftast flera LAN portar för att ansluta datorer och andra enheter via kabel.

En trådlös router öppnar inte bara dörren till ”huset” utan fungerar också som en receptionist som har kolla på vart paketen ska ta vägen i ”huset”, vilka paket som ska till en lägenhet, vilka invånarna är och vet snabbaste vägen för paketen att ta sig fram.

Trådlöst modem

Vissa trådlösa routers som säljs idag har även ett inbyggt modem, exempelvis ett ADSL modem, en inbyggd skrivarserver eller har andra typer av tjänster som gör att man ska kunna bygga upp hela nätverket kring den trådlösa modemet.

Ett trådlöst modem är en trådlös router med ett inbyggt modem. På så sätt klarar man sig med en enda apparat.

Konfigurera en accesspunkt eller en trådlös router

Att konfigurera en accesspunkt eller en trådlös router är oftast ganska enkelt. Även om det finns många olika tillverkare och modeller brukar tillvägagångssättet vara ganska lika.

När basstationen är helt ny brukar är det oftast enklast att ansluta den till en dator via kabel för att ställa in de grundläggande parametrarna. Därefter brukar man däremot kunna administrera basstationen från vilken dator som helst i nätverket, trådlöst.

De flesta inställningar brukar man kunna nå via ett relativt enkelt webbgränssnitt. Många tillverkare skickar dock med program på en CD eller DVD som kan underlätta den initiala konfigureringen.

De vanligaste inställningarna man brukar ändra på basstationen är följande:

  • SSID (Service Set Identifier). SSIDt är namnet på nätverket. SSIDt bör vara unikt för det trådlösa nätverket i det aktuella området. Det är detta namn som syns utåt och det namn som används nät datorer och andra enheter ska ansluta till nätverket.
  • Kryptering/Encryption. Av säkerhetsskäl bör man alltid kryptera ett trådlöst nätverk. WPA eller WPA2 är att föredra.
  • Administrationslösenord. Många tillverkare skeppar alla sina accesspunkter eller trådlösa routers med samma administrationslösenord. Detta är en stor säkerhetsrisk. Ändra alltid detta lösenord så att ingen obehörig kommer åt nätverket.

Det finns en rad andra inställningar man kan göra. För det mesta räcker det med de tre ovannämnda för att få det trådlösa nätverket att fungera och man ska kunna ansluta datorer och andra enheter till nätverket. Övriga inställningar kan man kika närmare på den dagen man behöver dem (då vet man förmodligen också vad man ska göra åt dem).

Vad ska man köpa?

Vilken typ av basstation du ska välja beror i högsta grad på vilken funktion du vill ha.

Finns det redan ett trådbundet nätverk med en router, brandvägg och liknande räcker det förmodligen med en accesspunkt.

Ska du däremot bygga upp ett helt nytt, eller lite mindre, nätverk och har enheter som ska ansluta till nätverket både via kabel och trådlöst kan är en trådlös router förmodligen det bästa valet.

Berätta för dina vänner