omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Lagra i nätverket med ett NAS eller SAN

Man anser att behovet av lagring av datainformation i små och medelstora företag dubblas varje år. Uppdateringar av informationen sker ständigt och samma information behöver vara åtkomlig för anställda var de än befinner sig.

Om man vill låta flera användare ta del av en och samma information kan man använda nätverkslagring. Det betyder att det finns en separat hårddisk kopplad till nätverket som alla användare av ett nätverk kan komma åt och ta del av.

Nätverkslagring av olika slag är särskilt lämplig i företag där man lätt behöver hålla en hel del information åtkomlig för många olika användare. Men det passar även familjen där man vill kunna komma åt information som till exempel bilder, filmer eller dokument oavsett vilken av familjens datorer man sitter bredvid.

Berätta för dina vänner

Nätverkslagring

Det finns ett allt större behov av att lagra och dela information, på arbetsplatser och i hemmen. Inom ett företag och inom ett nätverk är det av största vikt att alla människor kan ta del av stora mängder av samma information. Det blir snabbt en hopplös situation om man behöver skicka runt informationen till alla användare som sedan ska spara den i sin egen dator för att kunna använda och läsa av den vid behov.

Istället använder man sig av ett gemensamt utrymme i nätverket, där man kan samla och dela den information som behövs för att arbete och kommunikation ska fungera.

I och med att man också allt oftare skapar nätverk i hemmiljö, blir nätverkslagringen allt vanligare även där. Då kan hela familjen ha samma databas med musik, filmer, bilder och dokument.

Produkterna för nätverkslagring är oftast lätta att bygga ut. På så sätt kan man hela tiden öka lagringsmöjligheterna för hela nätverket utan att behöva göra stora investeringar i nya datorer eller servrar.

Att lagra informationen på en extern nätverksenhet är också bra utifall att en dator kraschar. Då finns filerna på ett annat ställe och man kan lätt byta ut den enskilda datorn utan att någon viktig information går förlorad.

Den vanligaste formen av lagringsenhet i ett nätverk är NAS, som på svenska även går under namnet nätdisk. Det är, lite förenklat, en hårddisk som man ansluter till nätverket och som alla i nätverket kan komma åt.

Det finns också mer avancerade lösningar, SAN, som oftast lämpar sig för större företag.

Vilken typ av nätverkslagring man väljer beror på de informationsvolymer, krav på säkerhet och redundans samt funktioner man har behov av.

För alla typer av nätverkslagring är det viktigt att det går att bygga ut enheten och att det finns bra möjligheter till redundans och att få säkra backuper på diskarna, så att informationen inte går förlorad om enheten går sönder.

NAS, Network-Attached Storage

NAS är en förkortning som står för Network-Attached Storage och kallas på svenska helt enkelt för nätdisk. Det är en server som kan lagra mängder med information och som man kopplar in i ett nätverk.

Man kan själv sätta upp ett enklare NAS med exempelvis en äldre dator och en stor hårddisk. Det vanligaste är dock att man istället köper en färdig NAS enhet som är speciellt anpassad för uppgiften, med speciella hårddiskar som är väl förberedda för att agera som lagerenhet i ett nätverk.

Allt som oftast använder man flera hårddiskar som i samarbete med varandra bildar ett stort lagringsutrymme. Man kan till exempel även använda flera hårddiskar för att lagra samma information på flera diskar på samma gång för att öka redundansen och säkerheten i systemet.

Backupsystem används ofta för att säkra informationen på nätdiskarna. Informationen kan exempelvis placeras på redundanta hårddiskar eller kopieras till en extern USB disk. Avancerade NAS-enheter har automatiska backupsystem som kan hantera mycket av detta helt automatiskt.

Genom att använda nätdiskar behöver man inte lagra information som ska vara tillgänglig för alla på en arbetsplats i varje dator. Man når istället informationen från vilken dator som helst som kan kopplas upp till nätverket. Här ligger alla dokument som flera användare behöver komma åt och man har också ofta ett eget filsystem som man kan nå från vilken dator som helst med rätt inloggning. Det betyder att även de privata filerna är åtkomliga från vilken dator som helst som är en del av nätverket.

De lite mer avancerade NAS-enheterna tillåter förutom lagring en mängd andra olika funktioner. Man kan till exempel låta olika användare få tillgång till olika typer av information. Man kan också låta NAS göra backuper på de datorer som är anslutna till nätverket och på så sätt alltid ha informationen säker och lättillgänglig. Många NAS-varianter kommer med skrivarserver, webbserver och allsköns andra spännande funktioner.

NAS-systemen är enkla att hantera och är byggd på standardprotokoll. De är ganska enkla i sin funktion, lätta att installera och har idag ett helt överkomligt pris.

SAN, Storage Area Network

SAN är en förkortning för Storage Area Network, vilket på svenska blir ett lagringsutrymmesnätverk. Det är en typ av nätverk vars uppgift är att förmedla, distribuera och lagra stora mängder av data till många olika användare i ett nätverk.

Genom ett SAN-nätverk kan flera olika servrar dela på ett och samma lagringsställe.

SAN är det nätverk som binder samman lagringsenheter och servrar. I ett stort företag finns flera servrar och ofta en central lagringsenhet. Det är således en del av ett företags nätverk och man slipper lagra information på var och en av servrarna. Man kan se det som en centralisering av datalagringen.

Till skillnad från NAS (Network-attached Storage), som är en lagringsenhet i ett nätverk som vanligtvis används i mindre företag eller privata hem är SAN ett mycket mer komplicerat system. Det används därför mest i stora företag som kräver stora dataresurser.

I NAS ses lagringsutrymmet som en separat enhet, medan SAN-systemets lagringsenheter uppfattas som lokala diskar till datorerna i nätverket. SAN möjliggör delning av hårddiskar till många olika datorer och ger mycket större lagringsmöjligheter än vad en enda server kan göra.

Hastigheten i SAN-nätverket är mycket högt. Det går lika snabbt som om allt fanns på en och samma plats, i samma dator. Det verkar som om det är den lokala hårddisken man arbetar med, till och med för datorn, och det är det som är själva poängen med SAN.

I ett SAN-nätverk speglar ofta flera lagringsenheter varandra och för att säkra informationen finns flera typer av backupsystem.

SAN-nätverket är en stor investering och är vanligen inte nödvändigt för mindre företag. De företag som använder sig av SAN är främst stora företag med många servrar. Det är särskilt vanligt inom lagerindustri och inom finansvärlden. SAN är också en bra lösning för företag som skickar stora mängder information i ett sammanhang och har en mycket information att dela mellan de olika anställda på ett företag, till exempel inom media och film.

Berätta för dina vänner