omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Ordlista för WLAN och trådlösa nätverk

På omWLAN.se liksom i många andra sammanhang där WLAN och trådlösa nätverk diskuteras används en rad begrepp, ord och namn som kan vara främmande eller svåra att förstå. I ordlistan nedan har vi försökt samla de vanligaste begreppen och namnen.

Berätta för dina vänner

Ordlista

802.11a Trådlös standard på frekvensbandet kring 5Ghz med en hastighet på upp till 54 Mbps.
802.11b Trådlös standard på frekvensbandet kring 2,4Ghz med en hastighet på upp till 11 Mbps.
802.11g Trådlös standard på frekvensbandet kring 2,4Ghz med en hastighet på upp till 54 Mbps med en teknik som kallas OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
802.11n Trådlös standard med en hastighet på vanligen upp till 154 Mbps.
802.11x En samling specifikationer för WLAN utvecklade av Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Accesspunkt En Accesspunkt är en typ av basstation i det trådlösa nätverket.
Access point Se accesspunkt.
Ad-Hoc Direktkommunikation mellan två enheter i ett nätverk.
Basstation Basstationen fungerar som en knutpunkt i det trådlösa nätverket. Basstationen dirigerar och samordnar den trådlösa kommunikationen på ett smart sätt som gör att fler enheter i det trådlösa nätverket kan kommunicera med varandra och med andra trådbundna nät, exempelvis Internet.
Brandvägg Brandväggar kan användas för att filtrera nätverkstrafik för att blockera trafik eller styra vissa tjänster, protokoll och portar.
Cantenna Cantenna används som ett samlingsnamn för hembyggda antenner.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol är ett nätverksprotokoll som ger möjlighet att tilldela IP-adresser dynamiskt till datorer i ett nätverk.
DMZ DeMilitarized Zone är ett subnät eller separat zon i nätverket med speciella förhållningsregler. I DMZat placeras exempelvis servrar och utrustning som måste vara åtkomligt från exempelvis Internet och som därför eventuellt har en annan säkerhetsklassning än utrustning på det interna nätverket.
Ethernet Den vanligaste tekniken för trådbundna nätverk.
Gateway Gateway förekommer i nätverksterminologin framförallt när man pratar om trådbundna nät. En Gateway är en dörr mellan olika nätverk.
IEEE IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ligger bakom flera av de överföringsstandarder som oftast används inom WLAN och WiFi.
IP nummer Ett IP nummer är ett nummer, eller adress, som varje enhet i ett nätverk har. IP-numret är den adress som möjliggör att olika enheter, exempelvis datorer, i nätverket kan kommunicera med varandra och veta ”vem som är vem”.
ISA Industry Standard Architecture är en standard för expansionsplatserna i PC-datorer.
LAN Local Area Network. Ett avgränsat nätverk inom exempelvis ett kontor, ett hem eller liknande. Sätt ett W framför och du har ett trådlöst nätverk.
MAC En MAC-adress är ett id/namn som är unikt för varje anslutning till nätverket. En MAC-adress kan exempelvis se ut såhär: 00-10-60-A8-22-EC.
Mbps Megabit Per Second, är ett mått på hastigheten i datorkommunikationen i exempelvis ett nätverk.
MIMO MIMO står för Multiple Input Multiple Output och är en teknik som använder flera kanaler på samma gång vilket ökar prestandan i ett trådlöst nätverk.
NAS Network Attached Storage. Ett NAS är en lagringsenhet för nätverket. Ett NAS kan användas för att spara filer och information centralt i nätverket, där många kommer åt den, istället för lokalt på varje klient/dator.
NAT/NAT2 Network Address Translation. NAT används i routers eller brandväggar för att sortera inkommande eller utgående trafik för ett internt nätverk där alla datorer i det interna nätverket delar på samma publika IP-adress.
PCI Peripheral Component Interconnect är ett vanligt format för expansionsplatser i stationära datorer. Gör att det är möjligt att bygga ut datorns hårdvara, exempelvis via ett kort med stöd för trådlöst nätverk.
PCMCIA Computer Memory Card International Association vanligt kallat PC kort/card, är en möjlighet bygga ut en dators, vanligen bärbar, hårdvara. Innan stöd för trådlöst nätverk var en standardkomponent i bärbara datorer använde man ofta PCMCIA kort för att lägga till ett sådant stöd i efterhand.
Peer-To-Peer Direktkommunikation mellan två enheter i ett nätverk.
QoS Quality Of Service. QoS är ett begrepp för en samling tekniker för att prioritera olika typer av trafik inom ett nätverk. Är en vital funktionalitet när flera olika typer av trafik, exempelvis TV, telefon, spel och filer, ska samsas i samma nätverk.
RADIUS Remote Authentication Dial-In User Services är en autentiseringsmetod för nätverk.
Router En Router är en dator eller en annan nätverksenhet som kopplar samman flera enheter och nätverk i ett större nätverk.
SSID Service Set IDentifier är detsamma som namnet på det trådlösa nätverket.
SSL Secure Sockets Layer är en standard för kryptering av bland annat webbtrafik. När protokollet https används istället för http används SSL.
Streama/Strömma Begreppet används för att beskriva en speciell teknik för att spela upp exempelvis en musikfil på en annan dator än den dator där musikfilen är lagrad. Musiken eller filmen kan spelas upp efterhand istället för att klienten ska behöva ladda ner en hel fil innan uppspelningen kan påbörjas.
Switch En Switch är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder och enheter i ett nätverk.
USB/USB2 Universal Serical Bus är en standard för snabb seriell datakommunikation. Används för att ansluta allt mellan skrivare, tangentbord och extra hårddiskar till datorn.
WEP Wired Equivalent Privacy är en standard för kryptering av nätverkstrafik. Tyvärr har tekniken stora begränsningar.
WiFi WiFi står för Wireless Fidelity och är en standard för trådlös överföring inom exempelvis ett trådlöst nätverk.
WiMAX WiMAX står för Worldwide Interoperability for Microwave Access och är ett annat namn på standarden IEEE 802.16. Ett alternativ till WiFi över större avstånd.
WLAN WLAN står för Wireless Local Area Network och är detsamma som ett trådlöst nätverk mellan exempelvis datorer.
VoWiFi VoWiFi står för Voice Over WiFi och är trådlös IP telefoni över ett WLAN nät inom WiFi standarden.
VoWLAN VoWLAN står för Voice Over Wireless Local Area Network och är trådlös IP telefoni över ett WLAN nät.
WPA WiFi Protected Access är en standard för kryptering av trafik i ett trådlöst nätverk.
WPA2 WiFi Protected Access 2 är en standard för kryptering av trafik i ett trådlöst nätverk.
VPN Virtual Private Network är en krypterad tunnel för nätverkstrafik mellan två enheter i nätverket, exempelvis över Internet.

Berätta för dina vänner