omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Bygg ut nätverket med en repeater

Ett vanligt problem i ett trådlöst nätverk är att accesspunkten inte lyckas täcka ett tillräckligt stort område.

Avståndet mellan accesspunkten och en del av enheterna som ska ansluta till nätet kan vara för stort och ibland gör tjocka väggar eller olika våningar att det är svårt att få tillräcklig täckning i nätverket.

Lösningen på dessa båda problem kan vara att använda en repeater.

Berätta för dina vänner

Hur fungerar en repeater?

Namnet avslöjar ganska snabbt vad en repeater har för syfte. En repeater används för att öka räckvidden och täckningen i ett trådlöst nätverk genom att förstärka, repetera, signalerna. Repeatern har ingen fysisk koppling, via kabel, till resten av nätverket utan tar emot radiosignaler en enhet i nätet och återsänder därefter samma signaler i samma nät för att på det sättet förstärka dem och föra dem vidare.

Placerar man en repeater mellan en accesspunkt och en dator som är kopplad till det trådlösa nätverket fungerar repeatern helt enkelt som en förstärkare och gör att datorn kan placeras längre från accesspunkten och bibehålla en bra signalstyrka och hastighet.

Genom att placera repeaters på strategiska platser kan man relativt enkelt bygga ut täckningen i sitt WLAN och täcka in delar av kontoret eller hemmet som är svåra att täcka med bara en accesspunkt.

Många accesspunkter har ett repeater-läge som gör att man inte bara kan använda dem som en traditionell accesspunkt utan även som en repeater.

Nackdelar

Repeaters kan vara väldigt användbara men man måste hålla en viktig sak i åtanke.

En repeater tar emot alla signaler i ett trådlöst nätverk och återsänder dem i samma nät. Om man använder för många repeaters, ställer dem för tätt eller inte placerar dem otaktiskt kan man fylla etern med onödigt mycket trafik. Detta kan leda till sämre prestanda och ett sämre nät. Man skapar problem istället för att lösa dem.

På grund av detta bör man alltid fundera igenom och planera hur man på bästa sätt kan placera ut repeaters i nätverket. Det kan vara så att det är bättre att använda ytterligare accesspunkter istället för att använda repeaters.

Konfigurera en repeater

Det brukar vara ganska enkelt att konfigurera en repeater. Det första och viktigaste man måste ställa in är SSID för det trådlösa nätverket som repeatern ska användas i.

Beroende på repeaterns modell och tillverkare finns ibland även möjlighet att associera repeatern till en speciell accesspunkt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att repeaters är utmärkta för utvidga ett trådlöst nätverk. Repeaters kan tillföra bättre träckning i områden som annars ligger utom räckhåll för accesspunkterna.

Man ska dock akta sig för att använda för många repeaters i samma trådlösa nätverk, i ivern att förbättra det trådlösa nätverket kan man med för många och felplacerade repeaters översvämma nätet med radiosignaler och på det sättet försämra sitt WLAN istället för att förbättra det.

Berätta för dina vänner