" />
omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Trådlöst bredband

Det är dags att vidga synfältet och titta på det bredare begreppet "trådlöst bredband". Det finns en rad olika tekniker som idag kan erbjuda trådlöst bredband hemma, på kontoret, på stan och kanske till och med i skogen eller i båten där man vanligtvis inte tänker på bredband i första taget.

Berätta för dina vänner

Trådlöst bredband

Precis som när man pratar om trådbudet bredband ryms det flera olika tekniker och standarder inom begreppet trådlöst bredband.

Idag är WiFi den vanligaste standarden för trådlöst bredband inom en bostad eller ett kontor. WiFi finns också i publika "varma punkter" sk. hotspots på centrala platser på stan och andra centrala knutpunkter som flygplatser, tågstationer och hotell.

Trådlöst bredband via 3G eller Turbo 3G (HSPA), GSM teknikens efterföljande, är en alternativ teknik som fått stort genomslag de senaste åren. 3G eller Turbo 3G täcker större områden än WiFi men erbjuder i gengäld oftast lägre överföringshastighet.

4G är morgondagens teknik. En ny generations teknik som kommer att erbjuda ännu bättre prestanda och hastighet i näten för mobilt bredband än 3G idag gör.

EDGE är en uppgradering av GSM näten som kan erbjuda trådlöst bredband över stora områden i framförallt glesbygden till en rimlig kostnad.

Sist men inte minst i genomgången hittar vi WiMAX som är en teknik som funnits med i periferin under flera år. WiMAX kan erbjuda trådlöst bredband med bra hastighet över stora avstånd.

WiFi och bredband

WiFi är ett annat namn för IEEE 802.11 och är idag den vanligaste standarden för trådlöst bredband inom ett hem eller företags väggar. Vanligtvis är lägenheten, huset eller fastigheten uppkopplad mot Internet via kabel och en accesspunkt eller trådlös router används sen för att skapa ett trådlöst nätverk inom ett begränsat område.

Att bygga ett trådlöst nätverk på detta sätt och få trådlöst bredband är varken svårt eller dyrt och bjuder på möjligheter att koppla upp datorer, skrivare, mediaspelare, IP telefoner, kameror och en rad andra apparater till samma trådlösa nätverk.

Det går utan problem även att bygga lite större trådlösa nätverk på detta sätt, för att täcka in exempelvis ett större lager, en godsterminal, ett kontor med flera våningar eller liknande.

WiFi tekniken används också för att bygga publika trådlösa zoner, så kallade trådlösa hotspots, på hotell, flygplatser, caféer och andra centrala platser där det rör sig mycket människor. Ibland måste man betala en slant för att få använda hotspoten och ibland ingår en stunds surfning när man köper en latte, flygbiljett eller liknande. Det finns ett par operatörer i Sverige som byggt upp nätverk med hotspots i olika delar av landet.

Fördelarna med trådlösa hotspots är att samma nätverkskort kan användas för att koppla upp datorn både på kontoret och på stan och att tekniken är beprövad och oftast väldigt enkel att använda.

Nackdelarna är att WiFi hotspots oftast har en ganska så begränsad räckvidd, bara finns på centrala platser och dessutom kan det finnas en del säkerhetsproblem kring att dela hotspot med andra användare.

3G och Turbo 3G (HSPA)

Flera operatörer har de senaste åren byggt 3G nät för att kunna erbjuda mobilnät med bättre överföringshastighet än de äldre GSM näten. Den högre överföringshastigheten erbjuder bl.a. snabbare datatjänster, vilket gjort tekniken riktigt intressant för det som oftast kallas mobilt bredband.

3G och Turbo 3G näten erbjuder en bättre täckning än exempelvis WiFi hotspots, vilktgör det enklare att hitta bra täckning. Däremot är överföringshastigheten fortfarande längre än i WiFi nätverk.

Det finns en mängd olika mobiltelefoner med stöd för både 3G och Turbo 3G som kan erbjuda trådlöst bredband i mobilen. För att koppla upp sig med den bärbara datorn via 3G eller Turbo 3G behöver man däremot oftast en liten extra USB-dongel från operatören samt ett specifikt abonnemang för ändamålet.

4G

3G och turbo 3G marknadsförs just nu hårt av operatörerna. Samma operatörer håller på samma gång redan nu på att planera för och bygga upp deras 4G nät.

Efter 3G kommer inte oväntat 4G. Fjärde generationen.

4G kommer naturligtvis att erbjuda ännu bättre prestanda och överföringshastigheter än 3G.

WiMAX

WiMAX står för Worldwide Interoperability for Microwave Access och är en teknik som besläktad med WiFi. WiFi fungerar bäst inom ett lite mindre område, exempelvis ett hem, hus eller ett kontor. WiMAX är däremot utvecklat för att fungera över betydligt större avstånd. Under optimala förhållanden kan WiMAX ha en räckvidd på hela 11 mil eller en överföringshastighet på 70 Mbit/s. Tyvärr får man till viss del kompromissa mellan räckvidd och överföringshastighet då båda egenskaperna står i relation till varandra. WiMAX lämpar sig med andra ord väldigt bra för att skapa ett nät för trådlöst bredband över stora ytor i exempelvis glesbyggden.

WiMAX tekniken har vid det här laget funnits med på avbytarbänken ett bra tag. Tekniken har aldrig fått något genomslag i Sverige. Operatörerna har istället valt att satsa på 3G, turbo 3G samt EDGE.

EDGE

EDGE är en uppgradering av de äldre GSM näten som gör att man kan pressa ut ytterligare lite mer kraft och bättre överföringshastighet ur näten. Med EDGE kan överföringshastigheten bli omkring 200 kbit/s. Även om överföringshastigheten via EDGE inte alls kommer upp i samma klass som exempelvis turbo 3G eller i närheten av WiFi är EDGE istället ett bra alternativ för att ge glesbygden trådlöst bredband. I glesbygden blir det billigare och enklare att uppgradera det befintliga GSM näten i jämförelse med att bygga helt nya nät.

EDGE är en förkortning för Enhanced Data rates for Global Evolution.

Berätta för dina vänner