omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Stora fördelar med VPN

VPN är en förkortning för Virtual Private Network, som på svenska betyder virtuella privata nätverk. Förkortningen innebär att man bygger en insynsskyddad förbindelse mellan två eller flera nätverk och datorer över internet.

Utvecklingen av VPN har möjliggjort till exempel en anställd att kontakta företagets server även när hon är på resande fot och kan kommunicera, komma åt sin e-post och all information som finns tillgänglig för henne som anställd på företagets nätverk oavsett var i världen hon än befinner sig.

Berätta för dina vänner

VPN, en krypterad tunnel till företaget

Många företag har idag en myriad av servrar. Servrar för att lagra dokument, e-post, Intranät, kommunikation, backup och mycket mer. Det är ofta så att de anställda uppmanas att lagra all sin information centralt. Detta för att kollegor ska kunna nå informationen samt ha en bra och central kontroll på backuper m.m.

Detta ställer naturligtvis krav på tillgänglighet. En anställd måste kunna komma åt samma filer och samma information oavsett om hon befinner sig på plats på kontoret eller på andra sidan jordklotet.

Idag är det i regel inga problem att koppla upp datorn via mobilt bredband eller en WiFi hotspot någonstans i världen.

Däremot är det en helt annan sak att komma åt företagets alla servrar och information. För att ingen obehörig ska komma åt företagets filer är servrarna i de flesta fall strängt skyddade bakom flera lager av brandväggar och skydd.

En lösning på detta är att använda VPN.

VPN skapar en krypterad tunnel för datorsignalerna mellan den anställdes dator och företagets nätverk. På detta sätt blir den anställde en del av det företagets nätverk snarare än en del av det nätverk som hon använder för att koppla upp sig mot.

Signalerna och informationen passerar ett okänt nätverk men sker i den krypterade tunneln. På detta sätt kan man se till att bara företagets intranät och den anställdes dator kan prata med varandra, utan att någon längs vägen kan tjuvlyssna på signalerna.

Anslutningen blir ofta så realistisk att den anställde kan se och få tillgång till exakt samma information som om hon skulle finnas på plats fysiskt på kontoret. Det går ofta till och med att skriva ut på kontorets skrivare eller kika på utdelade mappar på kollegornas datorer, även om de fysiskt sitter på andra sidan jordklotet.

Det finns en rad andra tillfällen då VPN anslutningar är effektiva och praktiska.

Ett bra exempel är konsulter som kan behöva komma åt en kunds dator även om konsulten befinner sig på en annan fysisk adress. Konsulten kan då skapa en VPN anslutning till kundens kontor och hjälpa kunden på avstånd.

Många företag med flera kontor, utspridda över landet eller världen, använder VPN för att skapa krypterade tunnlar mellan kontoren. På detta sätt kan en anställd i Göteborg arbeta med en kollega i Sundsvall och dela filer och information på samma sätt som om deras skrivbord stått bredvid varandra.

VPN hemma

VPN har under ganska lång tid framförallt använts av företag.

Det har senaste åren dock dykt upp fler och fler produkter och användningsområden även för privatpersoner.

Även privat lagrar vi mer och mer information på gemensamma ytor. Exempelvis ett familjegemensamt NAS eller mediaserver. Detta är information som man kan vilja och behöva ha tillgänglig även om man är på resande fot, hos vänner, i sommarstugan eller hos mormor. Detta behov liknar många företags behov och funktionen är också ungefär likadan.

Även många privatpersoner tar idag med sig sin bärbara dator ut och koppla upp sig via publika hotspots, ibland utomlands, eller varför inte nätverk hos goda vänner eller släktingar. Säkerheten i speciellt publika hotspots är inte alltid att lita på. En lösning på detta kan vara att skaffa sig en form av VPN abonnemang. På detta sätt kan man dölja sin egen trafik i en krypterad tunnel i ett nätverk som man inte litar på.

Sist men inte minst kan man använda VPN för att antingen bli mer anonym eller se ut som att man sitter i en annan del av världen. Använder man en VPN anslutning ser det ut som att man sitter på den placering där VPN tunneln tar slut och trafiken går ut i den anonyma delen av Internet. Det kan med andra ord en dag se ut som att man sitter i Asien och den andra i Sydamerika, utan att man för den delen lämnar stolen i Malmö.

Berätta för dina vänner