omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

Vad alla borde veta om WiFi

WiFi är den teknik som idag oftast används för att bygga upp trådlösa nätverk i hem eller på arbetsplatser.

Berätta för dina vänner

WiFi

WiFi eller Wireless Fidelity är helt enkelt ett lite slagkraftigare och enklare-att-komma-ihåg-namn för IEEE 802.11 standarden. IEEE 802.11 standarden beskriver en teknik som används i trådlösa datornätverk.

Principen för WiFi är ganska enkel. En produkt med stöd för WiFi kan koppla upp sig mot andra produkter som stödjer WiFi. Det kan vara både andra mobila enheter och fasta enheter som accesspunkter.

Idag byggs det in stöd för WiFi i allt fler produkter, allt från datorer, bärbara MP3-spelare och digitalkameror till kassasystem och musikanläggningar. Det pågår även försök med att låta bilar kommunicera sinsemellan via WiFi för att utbyta information om trafiken, olyckor och liknande.

Idag ägs varumärket WiFi av WiFi Alliance.

Teknisk översikt

Ett typiskt trådlöst nätverk som bygger på WiFi standarden består av en accesspunkt och ett antal klienter som ansluter mot accesspunkten.

Accesspunkten har ett namn, ett SSID, som klienterna använder för att bland annat identifiera accesspunkten. Om det finns flera accesspunkter med samma SSID inom samma område väljer klienten att ansluta mot den Accesspunkt som kan erbjuda bäst signalstyrka.

De flesta har säkert sett att det finns flera generationer av IEEE 802.11 standarden, bland annat IEEE 802.11a, IEEE 802.11b och, vanligast idag IEEE 802.11g och IEEE 202.11n. N-generationen är den senaste, snabbaste och också den generation som idag marknadsförs kraftigast.

Med undantag av IEEE 802.11a använder WiFi ett frekvensspektrum mellan 2,4 GHz och 2,5 GHz. Detta gör att det på samma gång kan finnas trafik i flera olika kanaler på samma gång. Genom att låta trådlösa nätverk inom samma geografiska område använda olika kanaler är risken för att de ska störa varandra mindre.

Fördelar och nackdelar med WiFi

WiFi erbjuder flera fördelar jämfört med andra standarder och tekniker.

  • Trådlöst. Den första och mest självklara är naturligtvis att nätverket är trådlöst, man slipper många kablar och sladdar.
  • Billiga och små kretsar. WiFi kretsarna är billiga och små vilket öppnar för att bygga in stöd för WiFi i många olika typer av prylar. Billiga produkter gör också att fler konsumenter kan sätta upp trådlösa nätverk utan att behöva vända ut och in på plånboken.
  • Roaming. WiFi erbjuder klienterna att röra sig mellan flera accesspunkter utan att tappa sin koppling mot nätverket, så kallad roaming.

Naturligtvis finns det också en del nackdelar med WiFi.

  • Störningar. WiFi är tyvärr ganska känsligt mot störningar från annan typ av elektronisk utrustning som arbetar inom samma frekvensområde som WiFi, exempelvis bärbara telefoner och mikrovågsugnar.
  • Strömkrävande. WiFi kräver en hel del ström vilket kräver kraftiga batterier i bärbara datorer, smart phones och andra mobila enheter som använder batteri.
  • Otillräcklig räckvidd. Räckvidden är tyvärr ett problem med WiFi.
  • Säkerhet. Även om det idag går att göra ett trådlöst mycket säkrare jämfört med bara för några år sedan så slarvar tyvärr många leverantörer och tillverkare med att informera om och göra det enkelt för konsumenter att göra det trådlösa nätverket säkert.

WiFis historia

WiFi såg dagens ljus så sent som 1991 och utvecklades till en början av NCR Corporation och AT&T i Holland. Tanken var från början att utveckla en teknik för kassasystem.

Vic Hayes anses vara begreppet WiFis fader och han var också inblandad i utvecklingen av standarderna under IEEE.

När IEEE 802.11 först kommersialiserades var problemen många. IEEE 802.11 produkter från olika tillverkare kunde exempelvis inte riktigt prata med varandra. Ur röran skapades WiFi Alliance som ett forum med olika tillverkare för att lösa problemen. Märkningen WiFi Certified skapades för att garantera att produkter med den märkningen ska fungera tillsammans.

Berätta för dina vänner