omWLAN
Följ omWLAN.se på Facebook Följ omWLAN.se på twitter Följ omWLAN.se på Google+
Startsidan Artiklar Guider Nyheter

WiMAX, IEEE 802.16

WiMAX är ett alternativ till WiFi som länge nämns i samband med byggnationen av större trådlösa nätverk. Vad är skillnaden mellan WiMAX och WiFi, är det helt olika tekniker eller är de i själva verket inte kusiner?

Berätta för dina vänner

WiMAX står för Worldwide Interoperability for Microwave Access. Med ett så långt och avancerat namn vill man gärna tro att WiMAX är något väldigt speciellt. Men- WiMAX är egentligen inget annat än ett annat namn, eller en certifiering av produkter som kvalificerar sig inom standarden IEEE 802.16. Precis på samma sätt som att WiFi är ett annat namn på standarden IEEE 802.11 är WiMAX ett annat namn på standarden IEEE 802.16.

Namnet WiMAX antogs av WiMAX Forum i juni 2001 för att framhäva möjligheterna med IEEE802.16 standarden.

Teknisk översikt

En av nackdelarna med WiFi är att varje enhet som skickar information genom accesspunkten tävlar sinsemellan om accesspunktens kapacitet och tillgänglighet på ett ganska slumpartat sätt. Enheter som befinner sig närmare accesspunkten får flera fördelar av detta och enheter som befinner sig på lite större avstånd kan av samma anledning få problem att uppehålla en stabil förbindelse. Med många enheter som använder accesspunkten samtidigt kan det därför bli kvalitetsproblem om man vill använda tjänster så som VoIP (IP-telefoni) eller IPTV i nätverket.

WiMAX däremot, använder en algoritm där varje enhet som är kopplad mot accesspunkten har en schemalagd tidlucka. Likt flygplan får varje enhet en lucka som den enheten har till sitt förfogande. Luckan behöver inte alltid vara lika stor men den finns alltid där, reserverad för enheten. Detta gör att det är lättare att få en stabilare förbindelse och större räckvidd med WiMAX än med WiFi. På grund av den bättre räckvidden är WiMAX ofta ett bra alternativ när man bygger trådlösa nätverk som täcker större område, exempelvis hela städer.

Det finns idag flera versioner av WiMAX, från IEEE 802.16a till den senaste IEEE 802.16e. Utan att gå närmare in på varje version kan man säga att varje ny version har inneburit förbättringar av olika slag. I de senaste versionerna har tekniken bl.a. blivit bättre på att använda lägre frekvenser vilket gör att WiMAX bättre klarar av hinder mellan accesspunkten och enheten som ansluter till accesspunkten. Den här förändringen flyter delvis ihop med WiFi IEEE 802.11n standarden som delvis använder samma teknik för bättre täckning.

Under optimala förhållande ska WiMAX kunna ha en räckvidd på upp till ungefär 11 mil eller klarar av hastigheter upp till 70 Mbit/s. WiMAX har vissa likheter med DSL teknikerna då man får välja mellan att ha en hög hastighet eller en riktigt bra räckvidd.

WiMAX kan använda lite olika spektrum av frekvenser i olika delar av världen och även olika för de olika versionerna av WiMAX. I Sverige används idag frekvensutrymmet på 3,5 GHz. Detta frekvensutrymme är i Sverige licensbelagt och därför behövs tillstånd från Post och Telestyrelsen för att bygga WiMAX nätverk.

En del vill få det till att WiMAX och WiFi är konkurrerande standarder men egentligen bör man nog istället försöka se det som att de båda standarderna kan komplettera varandra. WiFi kan erbjuda en högre hastighet inom ett mindre område och WiMAX kan erbjuda en stabilare, men långsammare, täckning inom ett betydligt större område. WiMAX tekniken är idag också mycket dyrare än WiFi vilket gör att WiMAX idag inte är något bra alternativ att använda i hem och på mindre kontor.

Användningsområde för WiMAX

Med en betydlig räckvidd är användningsområdena för WiMAX många.

Trådlöst bredband

WiMAX kan med en bättre hastighet än GPRS och 3G samt en bättre räckvidd än de traditionella WiFi hotspots vara ett alternativ för trådlöst bredband. En hel del operatörer tittar nyfiket på om WiMAX kan användas mellan exempelvis telestationerna och kunderna istället för att gräva ner en kabel till varje enskild kund. WiMAX är också ett bra alternativ för att erbjuda bredband i mindre befolkade områden där det blir för dyrt att gräva ner en kabel till varje kund.

Mobil kommunikation

Mobil VoIP är ett exempel på hur man kan leda röstsamtal genom ett WiMAX nät.

Berätta för dina vänner